Nieuws

Zondag 16 t/m zondag 24 januari - Week van Gebed 2022

Kijk naar de livestreams via Capelsekerken.nl

Zondagen: 19:00 - 20:00 uur, andere dagen 19:30 - 20:00 uur

Week van Gebed

“Licht in het duister” is het thema van de jaarlijkse gebedsweek die zal plaatsvinden van 16 tot en met 23 januari 2022. Tijdens deze week wordt wereldwijd door christenen samen gebeden. Deze keer is de Week van gebed voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De centrale Bijbeltekst, gekozen voor deze week, komt uit Matteüs 2 vers 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan we stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De ster brengt de magiërs uit het Oosten naar de plaats waar de Redder wordt geboren. Het is de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. ‘Komt, laten wij aanbidden die Koning.’
De gebedsweek in Capelle aan den IJssel is voorbereid door afgevaardigden van diverse kerken. Zo het ernaar uitziet is het door de beperkende maatregelen helaas niet mogelijk om samen te komen. Daarom zullen de vieringen dagelijks vanuit verschillende Capelse kerken digitaal worden uitgezonden. We nodigen u van harte uit om thuis mee te kijken en mee te bidden. Op eigen initiatief zou u dit thuis ook in kleine groepjes van drie á vier personen kunnen doen. De link voor de digitale bijeenkomsten is te vinden op www.capelsekerken.nl/gebedsweek 

Collecte Tijdens de Week van gebed willen we tevens onze financiële ondersteuning geven aan een kleinschalig project in het Midden-Oosten. Er zal worden gecollecteerd voor Bethlehem Helping Hands. Doormiddel van dit project worden kinderen ondersteund die lijden aan de genetische huidziekte Epidermolysis Bullosa (EB). Kinderen met EB hebben wonden over het hele lichaam. Voor de verzorging hiervan is speciaal verband nodig, waarvan vaak niet voldoende beschikbaar is. Wekelijks wordt er vanuit Nederland verband per post verzonden. Tevens zijn er op drie plaatsen op de Westbank contactgroepen voor EB die zo’n dertig families ondersteunen. Zie voor informatie: www.bethlehemhelpinghands.blogspot.com  Wil je dit project steunen? Dat kan door een gift over te maken op rekening NL93ABNA 0462453855 t.n.v. Near East Ministry o.v.v. HHB project 8562 EB (ANBI).

Deelnemende kerken Week van Gebed Capelle aan den IJssel:
RKK St. Paulus’Bekering, Nieuw-Apostolische kerk, Pinkstergemeente Kom en Zie, NGPMB (Molukse kerk), Chr. Geref. Kerk (Ontmoetingskerk), Herv. Wijkgemeente Schollevaar, Herv. Wijkgemeente Dorpskerk, Gebed voor Capelle, PKN De Hoeksteen, PKN Schenkelkerk, Christengemeente Gods Huis, Evangelische kerk de Doorbraak, Geref. Kerk vrijgemaakt Capelle Zuid/West.


BEVRIJD OM IN VRIJHEID TE LEVEN - Ruud Meijer - zondag 16 januari

Aan het begin van het vijfde hoofdstuk van de brief aan de Galaten schrijft Paulus: 'Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven.' Jezus heeft ons vrijgemaakt, maar vaak zien we dat mensen elkaar weer beperkingen opleggen. Paulus waarschuwt daar tegen: 'houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.' 
Ruud Meijer spreekt over dit nog altijd actuele onderwerp tijdens de samenkomst van Gods Huis.

U kunt de samenkomst online meemaken via de livestream.

Maar als u de dienst wilt bijwonen, meld u dan wel even aan via deze website: 

Aanmelden voor de dienst kan via:  https://www.godshuis.net/gemeente/Aanmelden

U bent welkom op zondag bij Gods Huis, 
Stationsplein 20, 2e verdieping 
in Capelle aan den IJssel. 
Aanvang: 11 uur

Zolang de richtlijnen van de overheid rond corona het toelaten, kunnen we als gemeente op beperkte schaal samenkomen.

Wel zullen we ons aan strikte richtlijnen houden, zoals anderhalve meter afstand houden, niet zingen, hygiene maatregelen, enz.
In een protocol hebben we de richtlijnen van de overheid vertaald naar onze situatie. Kijk hier om deze te lezen.

Om voldoende afstand te kunnen garanderen, kunnen er niet meer dan 30 mensen in de zaal. Meld u van te voren aan via het webformulier ( klik hier).

Omdat nog niet alle mensen kunnen of willen komen, blijven we de diensten ook aanbieden via YouTube.

 

Welkom!

Christengemeente Gods Huis, Stationsplein 20, 2e verdieping.


Dinsdag  3 januari - 20 uur: Bijbelstudie: AMANDELBOESEM

Vincent van Gogh schilderde de bloesem, die in het Bijbelgedeelte van deze studie een belangrijke plaats inneemt. Het is een heftige geschiedenis, die eindigt met wat moois.

Deze studie is te volgen door deze bij te wonen in de kerkzaak van Gods Huis en via de live stream via YouTube. Via dezelfde link kunt u later de opname terugkijken.

De Bijbelstudie begint om 20:00 uur in de kerk. De stream begint om 20:15 uur.

Adres: 
Christengemeente Gods Huis
Stationsplein 20, 2e verdieping
Capelle aan den IJssel


Woensdag 26 januari, 10 uur: Koffie met God

Eens per veertien dagen

Meld je aan door in het contactformulier je naam en e-mailadres te vernmelden plus 'Aanmelding Koffie met God'.

Koffie met God

Eens per 14 dagen

Locatie: Christengemeente Gods Huis, Stationsplein 20, 2e verdieping Oost